Rekonstrukce Dominikánského náměstí v Brně

  • Přihlašovatel Skanska a.s.
  • Investor Statutární město Brno – v zastoupení Brněnské komunikace a.s.
  • Zhotovitel Skanska a.s.
  • Projektant VIAPONT, s.r.o.
  • Kategorie ,