Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov

1. místo v kategorii Dopravní a inženýrské stavby

  • Přihlašovatel FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, Brno
  • Investor SŽDC, s. o., Dlážděná 7, 110 00 Praha 1, Stavební správa východ, Nerudova 1, Olomouc
  • Zhotovitel Sdružení „Břeclav most – FIRESTA + AŽD“, Mlýnská 68, Brno
  • Projektant Ing. David Rose, Exprojekt s.r.o., Kounicova 26, Brno
  • Kategorie , ,