Rekonstrukce obřadní síně ústředního hřbitova v Brně

  • Přihlašovatel Správa hřbitovů města Brno, p.o.
  • Investor Správa hřbitovů města Brno, p.o.
  • Zhotovitel Sdružení firem YUCON CZ, s.r.o., COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
  • Projektant Ing. arch. Pavla Kotásková, spolupráce Ing. arch. Michal Kotásek
  • Kategorie ,