Retenční nádrž na Medláneckém potoce – Úprava Medláneckého potoka, III. etapa

3. místo v kategorii Vodohospodářské a ekologické stavby