Revitalizace budovy Salajka – Multifunkční objekt Přibyslavice

  • Přihlašovatel Obec Přibyslavice
  • Investor Obec Přibyslavice
  • Zhotovitel Ekos, v.d.
  • Projektant Ing. arch. Libor Žák
  • Kategorie ,