„Revitalizace trati Břeclav – Znojmo“, lokalita: Boří les – Valtice (včetně), katastrální území: Břeclav, Poštorná, Valtice

1. místo v kategorii Dopravní a inženýrské stavby

  • Přihlašovatel OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno
  • Investor Správa železniční a dopravní cesty, s.o., stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
  • Zhotovitel OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Subterra a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
  • Projektant SUDOP Brno, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno
  • Kategorie , ,