„Revitalizace trati Břeclav – Znojmo“, lokalita: Boří les – Valtice (včetně), katastrální území: Břeclav, Poštorná, Valtice

  • Přihlašovatel OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno
  • Investor Správa železniční a dopravní cesty, s.o., stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
  • Zhotovitel OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno
  • Projektant SUDOP Brno, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno
  • Kategorie ,