Rezidence Bratislavská, Brno

  • Přihlašovatel UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
  • Investor Rezidence Bratislavská s.r.o.
  • Zhotovitel UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
  • Projektant Arch.Design, s.r.o.
  • Kategorie ,