Rezidence Břetislavova, bytový dům s parkovacím domem, Břeclav

1. místo v kategorii Bytové stavby

  • Přihlašovatel Krone develop s.r.o.
  • Investor Krone develop s.r.o.
  • Zhotovitel HSV develop s.r.o.
  • Projektant Ateliér AR – projekce
  • Kategorie ,