Rezidence Rybáře – 3 bytové jednotky s ateliérem, Hodonín

  • Přihlašovatel Readymat s.r.o.
  • Investor Ing. Milan Franta
  • Zhotovitel Readymat s.r.o.
  • Projektant Ing. František Koliba, Ing. arch. Rostislav Maňák
  • Kategorie ,