Rezidence Střelice, bytový dům; ul. Příční, Střelice

2. místo v kategorii Bytové stavby

  • Přihlašovatel KOMFORT a.s.
  • Investor Win plus, a.s.
  • Zhotovitel KOMFORT a.s.
  • Projektant FREE ARCHITECTS s.r.o.
    MORAVING s.r.o.
  • Kategorie ,