Rohatec – cyklostezka a podchod pod silnicí I/55

  • Přihlašovatel SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby Morava, oblast Hodonín
  • Investor Obec Rohatec
  • Zhotovitel SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby Morava, oblast Hodonín
  • Projektant Ing. Peter Štefančík
  • Kategorie ,