Sídlo firmy GF Instruments, Brno – Medlánky

2. místo v kategorii Průmyslové stavby a technologické stavby

  • Přihlašovatel GF Instruments, s.r.o., Purkyňova 144, 612 00 Brno
  • Investor GF Instruments, s.r.o., Purkyňova 144, 612 00 Brno
  • Zhotovitel STAVOS Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno
  • Projektant IN AD, spol. s r.o.
  • Kategorie , ,