Sídlo společnosti SAEGELING MEDIZINTECHNIK, Brno-Černovice

  • Přihlašovatel Winning PS – stavební firma s.r.o.
  • Investor Saegeling Medizintechnik s.r.o.
  • Zhotovitel Winning PS – stavební firma s.r.o.
  • Projektant Ing. Vladan Henek, MBA, STAMINA, s.r.o.
  • Kategorie