SLAVKOV I „Komplex RD Slavkov, Pod Zlatou horou – Slunečná, RD SO 01 – SO 08“

  • Přihlašovatel JB Stavební, s.r.o., Pražákova č. ev. 397, 619 00 Brno
  • Investor INEX, spol. s r.o., Jundrovská 1303/43, 624 00 Brno – Komín
  • Zhotovitel JB Stavební, s.r.o., Pražákova č. ev. 397, 619 00 Brno
  • Projektant CUBE PROJECT s.r.o., Ing. Martin SRBA, PhD., 679 22 Lipůvka
  • Kategorie ,