Smuteční síň v Tišnově včetně interiéru, kolumbárií a oplocení

  • Přihlašovatel Město Tišnov
  • Investor Město Tišnov
  • Zhotovitel Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. (smuteční síň, kolumbária), Pavel Bartoš (interiér), BauCom s.r.o. (oplocení)
  • Projektant Ing. arch. Pavel Jura
  • Kategorie ,