Snížení energetické náročnosti budovy A a B, ul. Jana Babáka 11, Brno

  • Přihlašovatel MORAVOSTAV Brno, a.s., stavební společnost
  • Investor IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
  • Zhotovitel MORAVOSTAV Brno, a.s., stavební společnost
  • Projektant Ing. arch. Michal Kristen
  • Kategorie ,