Speciální polymerní nátěrové a stěrkové hmoty s využitím druhotných surovin