Společensko-kulturní centrum SOKEC, Hrušovany u Brna

2. místo v kategorii Stavby občanské vybavenosti

  • Přihlašovatel Navláčil stavební firma, s.r.o.
  • Investor Obec Hrušovany u Brna
  • Zhotovitel Navláčil stavební firma, s.r.o.
  • Projektant Caraa.cz, s.r.o. – Ing. arch. Štěpán Kubíček
  • Kategorie ,