Sportklub Kostice

  • Přihlašovatel Stavební firma PLUS s.r.o.
  • Investor Obec Kostice
  • Zhotovitel Stavební firma PLUS s.r.o.
  • Projektant Ing. Dalibor Klusáček
  • Kategorie ,