Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně, rekonstrukce provozní budovy a wellness

3. místo v kategorii Rekonstrukce staveb

  • Přihlašovatel KOMFORT a.s.
  • Investor Statutární město Brno
  • Zhotovitel KOMFORT a.s.
  • Projektant Architekti D.R.N.H. s.r.o., Ing. arch. Eduard Štěrbák, Ing. arch. Radovan Smejkal, Ing. arch. Antonín Novák, Ing. arch. Petr Valenta
  • Kategorie ,