Sportovní a společenská hala Nebovidy

  • Přihlašovatel Obec Nebovidy
  • Investor Obec Nebovidy
  • Zhotovitel PKS stavby a.s.
  • Projektant Ing. arch. MgA. Tomáš Legner
  • Kategorie ,