Sportovní areál lokalita Hněvkovského – SO 01 Sportovní klub

  • Přihlašovatel PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Brno
  • Investor Statutární město Brno
  • Zhotovitel PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Brno
  • Projektant PENOM s r.o., Praha
  • Kategorie ,