SŠ, ZŠ a MŠ pro ZP, zateplení budov B1, B2, B3, B5, Brno

  • Přihlašovatel KOMFORT, a.s., Křenová 478/72, 602 00 Brno UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno
  • Investor Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Kamenomlýnská 124/2, Brno
  • Zhotovitel KOMFORT, a.s., Křenová 478/72, 602 00 Brno UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno
  • Projektant DEA Energetická agentura s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice
  • Kategorie ,