Statické řešení příčného řezu plavební komory, vodní dílo Gabčíkovo