Statické zabezpečenie stien opevnenia I. a II. etapa a rekonštrukcia JV bastiónového opevnenia – Zámok Holíč

Oceněná stavba v kategorii Stavby mimo území JmK

  • Přihlašovatel Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno
  • Investor Město Holíš, Bratislavská 5, 908 51 Holíč, SR
  • Zhotovitel Společnost „Holíč: Ekostavby – SASTA“
  • Projektant OK Ateliér, s.r.o., Zámecké náměstí 2, 690 02 Břeclav
  • Kategorie , ,