Stavební úpravy a půdní vestavba RD v Brně

  • Přihlašovatel JB Stavební, s.r.o.
  • Investor JUDr. Lukáš Zrůst, BA(Hons), LL.M., MBA
  • Zhotovitel JB Stavební, s.r.o.
  • Projektant Ing. Alena Zajíčková
  • Kategorie ,