SV Ivančice – Rosice, zajištění kvality pitné vody

3. místo v kategorii Vodohospodářské a ekologické stavby

  • Přihlašovatel Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
  • Investor Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
  • Zhotovitel „Sdružení Pitná voda SV Ivančice – Rosice“ – účastníci sdružení: OHL ŽS, a.s. – vedoucí účastník, COLAS CZ, a.s. – účastník sdružení a IMOS Brno, a.s. – účastník sdružení
  • Projektant AQUA PROCON, s.r.o.
  • Kategorie , ,