Svratka nad Židlochovicemi – Povodňový park

  • Přihlašovatel Město Židlochovice
  • Investor Město Židlochovice
  • Zhotovitel Společnost Židlochovice – revitalizace Svratky (FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., KAVYL spol. s r.o.)
  • Projektant ATELIER FONTES, s.r.o.
  • Kategorie ,