Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2–4

  • Přihlašovatel IMOS Brno, a.s.
  • Investor Statutární město Brno, Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha, Dopravní podnik města Brna, Teplárny Brno, a.s.
  • Zhotovitel Společnost Výstavba tramvajové tratě Plotní“, IMOS Brno, a.s. – vedoucí společník, STRABAG a.s., Praha – společník II, Dopravní stavby Brno, s.r.o. – společník III
  • Projektant SUDOP Brno, spol. s r.o.
  • Kategorie