Udržitelné bydlení na hraně individuálního a kolektivního prostoru