Víceúčelová sportovní hala Modřice

  • Přihlašovatel Město Modřice
  • Investor Město Modřice
  • Zhotovitel Sdružení SYNER, s.r.o a MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
  • Projektant Atelier bod architekti s.r.o.
  • Kategorie |