Víceúčelové tělovýchovné zařízení v Brně – Žabovřeskách

1. místo v kategorii Stavby občanské vybavenosti

  • Přihlašovatel Statutární město Brno, MČ Brno – Žabovřesky
  • Investor Statutární město Brno, MČ Brno – Žabovřesky
  • Zhotovitel SYNER, s.r.o. jako vedoucí společník a FRAMA jako společník
  • Projektant Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D.
  • Technický
    dozor
    Ing. Jiří Lády, MBA, COSTI s.r.o.
  • Kategorie , ,