Vinný sklep U Holánků, rekonstrukce, Ivaň

  • Přihlašovatel KOMFORT, a.s., Křenová 478/72, 602 00 Brno
  • Investor Ing. Hynek Holánek, Ivaň 234, 691 23 Pohořelice
  • Zhotovitel KOMFORT, a.s., Křenová 478/72, 602 00 Brno
  • Projektant Ing. arch. Ivo Brandštetr, Tomešova 1, 602 00 Brno; Ing. arch. Miroslav Matějka
  • Kategorie ,