Vliv změny náhradní tloušťky průřezu na chování betonových konstrukcí