Výstavba MŠ Podolí modulárním systémem

  • Přihlašovatel Obec Podolí
  • Investor Obec Podolí
  • Zhotovitel PROBI Inženýring s.r.o., Hranice
  • Projektant Ing. Karel Pelikán, Ing. arch. Jiří Pelikán, Brno
  • Kategorie ,