Výstavba nové mateřské školy při ulici Nad Dědinou, Brno

  • Přihlašovatel Vašstav, s.r.o.
  • Investor Statutární město Brno
  • Zhotovitel Vašstav, s.r.o.
  • Projektant Atelier 99 s.r.o.
  • Kategorie ,