Zajištění kvality pitné vody pro obec Strachotice

3. místo v kategorii Vodohospodářské a ekologické stavby