Zateplení ZŠ Laštůvkova, Brno-Bystrc, rekonstrukce objektu ZŠ

  • Přihlašovatel OHL ŽS, a.s.
  • Investor Statutární město Brno
  • Zhotovitel OHL ŽS, a.s.
  • Projektant MENHIR projekt, s.r.o.
  • Kategorie ,