Zdravotnické zařízení, Terezy Novákové 62b, Brno

  • Přihlašovatel VAŠSTAV, s.r.o.
  • Investor Vividus Building s.r.o.
  • Zhotovitel VAŠSTAV, s.r.o.
  • Projektant Projekční architektonická kancelář spol. s r.o., Ing. Arch. V. Steinhauserová
  • Kategorie ,