ZŠ TGM – přístavba jídelny a školní kuchyně

  • Přihlašovatel IMOS Brno, a.s.
  • Investor Město Blansko
  • Zhotovitel IMOS Brno, a.s.
  • Projektant FAKO spol. s r.o.
  • Kategorie