Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov, liniová železniční dopravní stavba

1. místo v kategorii Dopravní a inženýrské stavby

  • Přihlašovatel Subterra a.s.
  • Investor Správa železniční dopravní cesty, s.o.
  • Zhotovitel spol. „Kuřim“, Subterra a.s., správce, OHL ŽS, a.s., další společník
  • Projektant SUDOP BRNO, spol. s r.o.
  • Kategorie , ,