Výsledky soutěže

Vyhlášení a ocenění nejlepších

Udělený titul a ocenění je spojeno s právem užívat toto ohodnocení pro reklamní a referenční účely. Vyhlášení výsledků soutěže bude provedeno slavnostním způsobem Při příležitosti Mezinárodního stavebního veletrhu IBF 2016 za účasti významných osob regionu, odborné poroty, zástupců vyhlašovatele, účastníků výstavby, odborné veřejnosti, přizvaných hostů z řad politické, společenské a kulturní sféry a médií.

Při vyhlašování výsledků budou jednotlivé stavby prezentovány a výsledky soutěže budou zveřejněny v odborném a regionálním tisku.